Leg

 Min baggrund for at lege

Igennem 12 år har jeg instrueret børne og familiehold i leg og bevægelse. De sidste 7 års tid har jeg fungeret som legekonsulent i vuggestuer og børnehaver, hvor fokus er på at give det pædagogiske personale ny inspiration, motivation og teoretisk balast, til at kaste sig ud i pædagogisk idrætsleg i arbejdslivet.


På Langelands Festival leger jeg gamle middelalderlege med den voksne del af publikum, med Gerlev Legepark.


Jævnligt kommer jeg ud og laver cykelleg for Dansk Cyklistforbund. Formålet er, at gøre deltagerne cykelsikre via lege på cyklen, før de kastes ud i at blive trafiksikre.

leg på cykel cykelleg games on puschbike

Hvorfor lege

Ud over at det som udgangspunkt er sjovt at lege, så må vi ikke glemme, at der ligger mange skjulte processer under det at lege. Leg kan blive alvor og så bliver det til en kamp/flugt. Legene jeg leger arbejder derfor som udgangspunkt ikke med vindere og tabere, hvor enkelte individer udskilles fra gruppen. Det skal være sjovt for alle og man kan deltage på mange planer. Vi får først og fremmest grinet sammen, men vi får også rørt os fysisk. Underliggende arbejder vi med den sociale kompetance, med sanserne, med kognition og motorikken kan godt blive udfordret. Legeforløbet tilpasses og justeres løbende gruppens reaktioner så vi kommer i et fælles flow, båret af glæde, nysgerrigehd og motivation.

nissefødder

Når vi leger godt, så glemmer vi tid og sted!


leg legeigangsætter game master

Alle aldre kan lege. Legene kan være fysisk aktive eller rolige, så alle kan være med. Legene kan være for de mindste børn eller justeres så de bliver udfordrende for de større børn, eller for voksne.


Leg med specifik aldersgruppe af børn:

1-3 år. Her leges der sammen med flere voksne. De mindste skal ofte have et par kendte voksne eller en voksen hver, for at kunne deltage.

3-6 år. Her skal jeg blot bruge en eller to hjælpere, alt efter antal børn. Hjælperne er først og fremmest deltagende i legene, men sørger for at børnene kan komme på toilettet eller holder i hånd, hvis nogle af børnene har brug for en voksen ved sin side.

5-12 år. Her leger jeg helst alene med børnene. De har ikke brug for at blive distraheret af voksne og de føler sig oftest store nok til selv at søge hjælp eller gå på toilet og andet. Deltagende voksne er velkommen.

Temaleg


Et legeforløb kan fint planlægges rundt om et tema. Temaet kan være en fødselsdag, men det kan også være at fødselsdagen eller festen i sig selv har et tema, som pirater, cowboydere eller andet. Jeg klæder mig gerne ud og konstruerer en legehistorie tilpasset temaet og deltagernes alder og de mulige rammer.

Julelege


Start festen på en god måde. Ryst gruppen sammen med julelege. I en skøn blanding af historiefortælling og aktiv fysisk deltagelse fra tilhørerne, kommer vi gennem historien. Fortæl mig om festens fysiske rammer og den deltagende gruppe og jeg vil tilpasse legeforløbet dette.